Cơ cấu tổ chức & nhân sự

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

Lê Văn Quốc AnhTiến sĩTrưởng khoaanh@hcmutrans.edu.vn

2

Bùi Trọng HiếuThạc SĩPhó Trưởng khoahieubt@hcmutrans.edu.vn
GIÁO VỤ KHOA

1

Huỳnh Thanh TuyếtGiáo vụ khoa
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1

Lê Văn Quốc AnhTiến sĩTrưởng bộ mônanh@hcmutrans.edu.vn

2

Bùi Trọng HiếuThạc sĩGiảng viênhieubt@hcmutrans.edu.vn

3

Vũ Đình LongThạc sĩGiảng viênlong_cn@hcmutrans.edu.vn

4

Trần Đức DoanhThạc sĩGiảng viêntddoanh@hcmutrans.edu.vn

5

Trần Thị Mỹ TiênThạc sĩGiảng viêntien_cn@hcmutrans.edu.vn

6

Lê Đức ThịnhCử nhânGiảng viênthinh_dv@hcmutrans.edu.vn

7

Nguyễn Thị Phương ChiTiến sĩGiảng viênchi.nguyen@ut.edu.vn

8

Trần Nhật Hoàng AnhThạc sĩGiảng viên
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

1

Nguyễn Lương Anh TuấnTiến sĩTrưởng bộ mônnlatuan@hcmutrans.edu.vn

2

Nguyễn Văn DiêuThạc sĩGiảng viêndieu.nguyen@hcmutrans.edu.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc ThanhThạc sĩGiảng viênthanh_cn@hcmutrans.edu.vn

4

Mai Thái SơnTiến sĩGiảng viênmtson@hcmutrans.edu.vn

5

Mai Ngọc ChâuThạc sĩGiảng viênmnchau@hcmutrans.edu.vn

6

Trần Anh QuânKỹ SưGiảng viênanhquan@hcmutrans.edu.vn
BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG

1

Lê Quốc TuấnThạc sĩTrưởng bộ môntuanql@hcmutrans.edu.vn

2

Phạm ChuẩnTiến SĩGiảng Viên

3

Huỳnh Đệ ThủTiến SĩGiảng viênhuynhdethu@hcmutrans.edu.vn

4

Nguyễn Viết CườngThạc sĩGiảng viênCuong_cn@hcmutrans.edu.vn

5

Võ Văn BìnhThạc sĩGiảng viênbinh.vo@ut.edu.vn

6

Nguyễn Thái SơnKỹ sưChuyên viênthaison@hcmutrans.edu.vn

7

Nguyễn Công HàKỹ sưChuyên viên
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

1

Trần Thiên ThanhTiến sĩTrưởng bộ mônthienthanh_dv@hcmutrans.edu.vn

2

Hà Thị Bích PhượngThạc sĩGiảng viênphuong_dv@hcmutrans.edu.vn

3

Phạm Thị Hồng NhungThạc sĩGiảng viênnhung_dv@hcmutrans.edu.vn
BỘ MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

1

Tô Bá LâmTiến sĩTrưởng bộ mônbalam@hcmutrans.edu.vn

2

Nguyễn Văn HuyThạc sĩGiảng viênhuynguyen@hcmutrans.edu.vn

3

Bùi Văn ThượngThạc sĩGiảng viênbvthuong@hcmutrans.edu.vn

4

Phan Chánh MinhThạc sĩGiảng viênminhpc@hcmutrans.edu.vn

5

Nguyễn Ngọc ThạchThạc sĩGiảng viên

6

Trần Anh TuấnThạc sĩGiảng viên