Khoa Công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng năm 2023 (đợt 1)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

________________

Số: … /TB-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng  4  năm 2023 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin năm 2023 (đợt 1)

_________________

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng nhân sự:

  1. Vị trí làm việc: Giảng viên
  2. Điều kiện, tiêu chuẩn

– Có trình độ thạc sĩ trở lên (bằng tốt nghiệp đại học xếp loại khá trở lên) hoặc trình độ cử nhân (tốt nghiệp loại giỏi trở lên) phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

– Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm giảng dạy và đã từng công tác tại các trường Đại học.

– Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với vị trí ứng tuyển.

– Trình độ ngoại ngữ: Yêu cầu có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

  1. Số lượng: 05
  2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy (khổ giấy A4).

– Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương nơi cư trú, không quá 03 tháng).

– Bản sao Hộ khẩu, 02 Bản sao Căn cước công dân, Giấy khám sức khỏe (không quá 03 tháng).

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, bảng điểm các loại, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ chuyên môn và các giấy tờ khác có liên quan.

– 02 ảnh: 3cm x 4cm (chụp trên phông nền trắng, không quá 03 tháng).

Lưu ý: Các bản sao giấy tờ trong hồ sơ các ứng viên nộp đều phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (không quá 03 tháng). Hồ sơ nộp Nhà trường sẽ không hoàn trả lại.

* Thông tin liên hệ và địa điểm nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Lầu 1, Phòng A102, Khu A, Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh (Số 2, Đường Võ Oanh, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

– ĐT: 028.35124379 – 0986668208.

* Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 20/5/2023.

Các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được tham gia thi tuyển dụng.

Nơi nhận:

– Website;

– Lưu: TC-HC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Tiến Đạt

 

 

Leave a Reply