Category Archives: Chương trình Đào tạo

(Khẩn) Thông báo dời lịch bảo vệ LVTN

Thông báo dời lịch bảo vệ LVTN sang tuần (25-31/07/2022) tiếp theo, ngày báo cáo...

T/b Thời gian, hình thức báo cáo LVTN

Báo cáo LVTN sẽ tổ chức online vào lúc 8h00 ngày 23/07/22. Lưu ý: Sinh...

T/b Kế hoạch thực hiện TTTN/ LVTN học kỳ III năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ...

Họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 2 chương trình đào tạo của UTH

02 chương trình đào tạo ngành CNTT và CN.Quản trị Logistic& VTĐPT trình độ Đại học...

Thông báo tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu khoá năm học 2021 – 2022

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ...

Thông báo V/v tổ chức Hội thi Olympic Tin học cấp trường năm 2021

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG...

T/b triển khai học phần Chuyên đề thực tế 1 (122043) cho Học kỳ I, Năm học 2021-2022

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CỘNG HÒA XÃ HỘI...

T/b Tổ chức kỳ thi Tiếng Anh nội bộ theo dạng thức TOEIC khóa 19 (K19)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ –...

T/b danh sách SV đăng ký TTTN/LVTN học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Update)

Danh sách đăng ký TTTN HK I năm học 2021-2022 Danh sách đăng ký Luận...