Category Archives: Thông báo Đào tạo

Danh sách sinh viên đăng ký giảng viên hướng dẫn thành công

Các sinh viên chưa có giảng viên hướng dẫn (cột GVHD để trống) thực hiện...

Thông báo kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp/ luận văn tốt nghiệp học kỳ ii năm học 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ...

V/v công bố học bổng khuyến khích cho Sinh viên

Sinh viên truy cập link tại đây Hướng dẫn xem thông tin 1.  Thông báo...

Kết quả đăng ký TTTN và thay thế LVTN học kỳ 1 năm học 2023-2024

Danh sách đăng ký TTTN đợt 2 Danh sách đăng ký học phần thay thế...

Thông báo kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp/ luận văn tốt nghiệp học kỳ i năm học 2023-2024 (đợt 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ...

Thông báo kế hoạch thực hiện TTTN/LVTN học kỳ I năm học 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ...

Phân công GV hướng dẫn TTTN học kỳ III năm học 2022-2023

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn TTTN học kỳ III năm học 2022-2023....

Thông báo kết quả xét duyệt TTTN và LVTN học kỳ III năm học 2022-2023

Kết quả xét duyệt TTTN và LVTN học kỳ III năm học 2022-2023. Xem Tại...

T/b Kế hoạch thực hiện TTTN và LVTN học kỳ III năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ...

Thông báo lịch báo cáo TTTN, LVTV

Kế hoạch báo cáo TTTN, LVTN Sinh viên liên hệ GVHD và báo cáo theo...