Category Archives: Nghiên cứu khoa học

CUỘC THI KHOA HỌC – SÁNG TẠO – CÔNG NGHỆ LẦN 2

[GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ CUỘC THI KHOA HỌC – SÁNG TẠO – CÔNG...

Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đạt giải cao tại kỳ thi Kỹ năng nghề TP.HCM

Kỳ thi Kỹ năng nghề TP.HCM 2023 diễn ra từ ngày 03-09/7/2023 với sự tham...

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia Lần V Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải 2023

Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia Lần V Khoa học và Công nghệ Giao thông...

Hội thảo khoa học lần VIII năm 2019 về truyền thông và công nghệ thông tin

Nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi và phổ biến các kết quả nghiên...