STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

Lê Văn Quốc AnhTSTrưởng khoaanh@ut.edu.vn

2

Trần Thiên ThanhTSPhó Trưởng khoathanh.tran@ut.edu.vn

3

Lê Quốc TuấnTSPhó Trưởng khoatuan.le@ut.edu.vn