STTTên minh chứngĐơn vị quản lý ban hànhLoại MCTệp đính kèm
1Phụ lục 7 – CSDL kiểm liệu kiểm định chất lượng CTĐT theo hướng dẫn kèm theo công văn số 2085/QLCL-KĐCLGDKhoa CNTTNgành: Công nghệ thông tinLink