TỔNG HỢP THÀNH TÍCH CUỘC THI OLYMPIC TIN HỌC TOÀN QUỐC QUA CÁC NĂM

Cuộc thi Olympic tin học 2020 tổ chức tại Đại học Cần Thơ
STTSinh viên đạt giảiThành tíchGiảng viên hướng dẫn
1Dương Văn Thắng – CN18AGiải 3 khối chuyênTS. Lê Văn Quốc Anh
2Nguyễn Hoàng Hải – KM18Giải 3 khối chuyên
3Dương Ngọc Hiệp – AM17Giải khuyến khích khối không chuyênThS. Nguyễn Văn Huy
4Trần Đình Trọng – CN20AGiải khuyến khích khối không chuyên

Cuộc thi Olympic tin học 2019 tổ chức tại Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
STTSinh viên đạt giảiThành tíchGiảng viên hướng dẫn
1Phạm Anh Kiệt – TD17AGiải 3 khối chuyênTS. Lê Văn Quốc Anh
2Nguyễn Nhựt Tường – KM15Giải khuyến khích khối chuyên

Cuộc thi Olympic tin học 2018 tổ chức tại HV BCVT Hà Nội
STTSinh viên đạt giảiThành tíchGiảng viên hướng dẫn
1Phạm Anh Kiệt – TD17AGiải 3 khối không chuyênThS. Nguyễn Văn Huy
2Nguyễn Nhựt Tường – KM15Giải khuyến khích khối chuyênTS. Lê Văn Quốc Anh