Phân công GV hướng dẫn TTTN học kỳ III năm học 2022-2023

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn TTTN học kỳ III năm học 2022-2023. Xem tại đây.

Lưu ý: Sinh viên theo dõi thông báo về việc đóng học phí được công bố tại trang sinh viên.

Leave a Reply