Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ xét chọn sinh viên tiêu biểu ngành Công nghệ thông tin – Trí tuệ nhân tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ xét chọn sinh viên tiêu biểu ngành Công nghệ thông tin – Trí tuệ nhân tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2023

Link đăng ký

Leave a Reply